Includes:

 1 - Awaken Therapeutic Shampoo 10 oz.

 1 - Awaken Therapeutic Conditioner 6 oz.

 1 - Awaken Therapeutic Treatment 2 oz.

<